Mesafeli Satış Sözleşmesi & Şartlar ve Koşullar

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI

Adres : Şehremini Mh. Kızılelma Cd. No: 6 Kat: 1-6 Fındıkzade, Fatih 34104 İSTANBUL
Ünvanı : Bilim Sağlık ve Laboratuvar Hizmetleri Ltd. Şti.
Telefon : (212) 588 42 48
Fax : (212) 530 10 60 - 65
E-mail : bilimlab@bilim.gen.tr


MADDE 2- KONU

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, Alıcının Satıcıya ait http://www.analizmarketi.com.tr alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen analiz hizmetinin satışı ve rapor teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN TESLİMATI

Rapor teslimatı, kargo firması aracılığı ile Satıcı tarafından sipariş veren alıcının kayıtlı adresine yapılacaktır. Şu kadar ki, Satıcı, satış anında yürüttüğü ve/veya http://www.analizmarketi.com.tr alan adlı internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da bir kısmını Alıcı'ya yansıtmayabilir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- Alıcı, Satıcı'ya ait http://www.analizmarketi.com.tr alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürün ya da hizmetin http://www.analizmarketi.com alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile rapor teslimatına ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün/hizmet, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin Satıcıya ulaşmasını takip eden, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde(lerinde) işbu 30 günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde Satıcı Alıcı’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de Alıcı siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün(lerin) teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 ( on dört ) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.3- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün(ler) ve hizmetler, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.4- Satıcı, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ilgili ve ürünün/hizmetin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk Satıcıya aittir. Alıcı, ürünü/hizmeti teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe(lerde) kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü(leri) kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

4.5- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/hizmetin teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün(lerin) bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün/hizmetin teslimi/ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne ve hizmetlere ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk Alıcı’ya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Satıcıdan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.7- Alıcı tarafından, Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürüne ve hizmete ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde Alıcı’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde Satıcının iletisim@analizmarketi.com mail adresine göndermeyi ve Satıcı tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

4.8- Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile mesafeli satış sözleşmesine konu ürünü/hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya 3 ( üç ) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört)gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.9- Alıcı, talep ve şikâyetlerini yukarıdaki Satıcı adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir.

4.10- Alıcı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün/hizmetin teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Alıcı’nın adresi, Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, Alıcı, dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu mesafeli satış sözleşmesinde yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında Alıcı, Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, Alıcı dilerse sözleşmeden dönebilir.

4.11- Alıcı, e-bülten, dijital rapor dahil satın aldığı ürün/hizmetleri görüntüleyebileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan Satıcının sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12- Alıcı tarafından satın alınan ürün/hizmetlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, rapor, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. Alıcı işbu sözleşme ile satın aldığı ürün/hizmeti yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcı’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcıya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcının söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.13- Alıcı ve Satıcı işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14- Satıcı sipariş vermek için kullanılan www.analizmarketi.com.tr alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak Alıcı’ya ilave bir maliyet yüklememektedir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

Alıcı, işbu mesafeli satış sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (on dört ) günlük süre, malın/hizmetin teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı/hizmeti/analiz raporunu teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü(leri) işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla Satıcıya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla Alıcı yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin Satıcıya ulaşmasını takiben Satıcı bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini Alıcı ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde Satıcı cayma hakkına konu ürünün(lerin) bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edecektir. Satıcının yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, Alıcı cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreye bağlı değildir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI'dan alış-veriş yapamaz.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde Alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SATICI

Bilim Sağlık Ve Laboratuvar Hizmetleri Ltd. Şti.


Web sitemizdeki çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.
Onaylıyorum